Българска радиолюбителска общност

В САЙТА ПЪРВОНАЧАЛНО ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВПИСВАТ С ИМЕТО И ИНИЦИАЛА СИ САМО ЛИЦЕНЗИРАНИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ.
РАДИОЛЮБИТЕЛИ, КОИТО НЯМАТ РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ ЛИЦЕНЗ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВПИСВАТ САМО ЧРЕЗ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН РАДИОЛЮБИТЕЛ.
1.  КИРИЛ СОКОЛОВ                    LZ7AA               
2.  АННА ЦАНОВА LZ3GU  
3.  ПАВЕЛ ВЕЛИЧКОВ LZ1FY  
4.  СЕРГЕЙ СТОЯНОВ LZ1AO  
5.  ИВАЙЛО ТАНЕВ  LZ4BU  
6.  ВЛАДИМИР РАДEВ LZ1OT   
7.  ЯНИ ГАНЧЕВ LZ1GJ   
8.  ПЕТЪР СЕЙМЕНСКИ  LZ3LZ   
9.  АЛЕКСАНДЪР КАРАДЖОВ  LZ1FW  
10.ВАЛЕНТИН МИКОВ LZ2CW  
11.НИКОЛАЙ ВИДЕВ   LZ1NSV  
12.ИВАЙЛО БЛАГОВ  LZ1ABV  
13.КОНСТАНТИН РАНГЕЛОВ LZ1ARK  
14.АНТОН ГЕНКОВ LZ5EE  
15.АЛЕКСАНДЪР АНЕВ LZ1AEA   
16.ДАНИЕЛ ПЕТРОВ LZ5DD  
17.ВЕЛИЧКО ГЪРНЕВ LZ1OAB   
18.ТОДОР МАНОВ  LZ3TL  
19.РАЙО КАЦАРОВ   LZ1RAY  
20.ВЕСЕЛИН ШИШКОВ  LZ3CC   
21.ГЕОРГИ НАЧЕВ  LZ1UBO  
22.НИКОЛАЙ БОТЕВ LZ1PV  
23.АЛЕКСАНДЪР ДАМЯНОВ LZ3JY   
24.КОНСТАНТИН ШОЛЕВ LZ1LZ  
25.ОГНЯН ЙОЦОВ LZ3OB